Contemporary Ecology Research in China

中国当代生态学研究

Price: $64.00


Qty. 
+-

Author: Wenhua-Li
Language: English
ISBN/ISSN: 9787040437065
Published on: 2015-12
Hardcover

The Chinese government is increasingly focusing on ecological construction and has subscribed to a national "Ecological Civilization Construction". Ecological research and protection practice develop fast and achieve a lot at the national agenda.
 This book is a synthesis offive most exating and dominant themes in contemporary ecological research in China: biodiversity, ecosystem management, degraded ecosystem restoration, global change and sustainable development.
 This book spans all the Earth's major ecosystems, such as forests,oceans, grasslands, wetlands, lakes, rivers, farmland and cities.This book provides a platform for scientific research across a variety of disciplines. It will be invaluable to experts, policymakers and local officers and will also be a highly useful resource for undergraduate and postgraduate students.
 This book will allow researchers, students and policymakers outside China to learn about the significant achievements and applications of ecological research within China.


Part I Biodiversity Conservation and Its Application 1 Biodiversity Inventory and Researches  Dayuan Xue, Jianyong Wu, Xu Liu, Baorong Lu and Shengji Pei 2 Biodiversity Conservation and Its Research Process  Zhigang Jiang, Fumin Lei, Chunlan Zhang and Moucheng Liu 3 Biodiversity Evaluation and Monitoring  Haigen Xu, Xiaoping Tang, Jiyuan Liu, Hui Ding, Jun Wu,  Ming Zhang, Qingwen Yang, Lei Cai, Haijun Zhao, Yan Liu,  Rui Wang and Fanghao Wan 4 Technology and Perspective of Sustainable Biodiversity  Utilization  Luqi Huang, Lanping Guo, Sheng Wang, Qisheng Tang,  Ling Tong, Long Li, Jing Yang, Chengyun Li, Youyong Zhu,  Runzhi Zhang, Wenhua Li, Qingwen Min and Lu He 5 Case Study of Species and Population Conservation  Guanghui Lin, Luzhen Chen, Yihui Zhang, Shengchang Yang,  Wenqing Wang, Hangtao Zhou, Jian Qin, Dongmei Shi,  Xianzhi Huang, Zhonghuai Xiang, Jusheng Jiang, Zongbo Peng  and Zhiyun OuyangPart II Ecosystem Management 6 Classification and Research Methods of Ecosystem  Jixi Gao, Shihai Lv, Zhirong Zheng, Junhui Liu, Changxin Zou,  Zhaoping Yang, Liding Chen, Bojie Fu, Changhong Su  and Wenhua Li 7 Ecosystem Service Evaluation  Gaodi Xie, Shuyan Cao, Yu Xiao, Xia Pei, Yanying Bai,  Wenhua Li, Bing Wang, Xiang Niu, Xiaohui Liu, Zhongqi Xu,  Qingwen Min, Chunxia Lu, Honghua Shi, Wei Zheng,  Dewen Ding, Jiyuan Liu, Jinyan Zhan, Lin Zhen, Li Yang,  Xuelin Liu and Moucheng Liu 8 Ecosystem Management  Limin Dai, Guofan Shao, Jizhou Ren, Tao Wang, Guangting Chen,  Xianguo Lv, Qinzeng Xu, Hongsheng Yang, Qiang Xu,  Shiming Luo, Lin Ma, Liu Qian, Wenqi Ma, Fusuo Zhang,  Jikun Huang, Xiangping Jia and Cheng Xiang 9 Water Management  Wei Meng, Yuan Zhang, Weijing Kong, Qingwen Min,  Wenjun Jiao, Yaning Chen, Honghua Zhou, Shaozhong Kang,  Ling Tong, Xinmei Hao and Shirong LiuPart III Restoration of Degraded Ecosystem 10 Restoration of Degraded Ecosystem  Shaolin Peng, Ting Zhou, Deli Wang, Yingzhi Gao,  Zhiwei Zhong, Dong Xie, Hengjie Zhou, Haiting Ji, Shuqing An,  Ming Dong, Xuehua Ye, Guofang Liu and Shuqin Gao 11 Ecological Restoration in the Typical Areas  Yuancun Shen, Xianzhou Zhang, Jingsheng Wang, Peili Shi,  Yongtao He, Zhenxi Shen, Xinquan Zhao, Huakun Zhou,  Shixiao Xu, Liang Zhao, Buqing Yao, Ting Zhou, Shaolin Peng,  Jianguo Wu, Jianhua Cao, Fen Huang, Hui Yang, Liang Li,  Qiang Li, Weikai Bao, Zhenqi Hu, Peijun Wang, Jing Li, Pei Qin,  Jie Fan and Pingxing Li 12 Ecological Protection and Establishment Projects  Shidong Li, Xiangyang Hou, Ping Li, Yating Dai, Xiliang Li,  Qingli Wang, Yong Zhang, Qi Lu, Peng Cui, Yongming Lin,  Jiangchun Wei, Zhou Li and Moucheng LiuPart IV Global Change Ecology 13 The Contribution of Ecology in International Global  Change Projects  Quansheng Ge, Bangbo Cheng, Panqin Chen, Xiuqi Fang  and Xiubin Li 14 Ecosystem Positioning Research and Models  Guimi Yu, Nianpeng He, Biao Liang, Zhiwci Xu,  Shenggong Li, Xuebing Guo, Tianxiang Yue and Moucheng Liu 15 Climate Change and Carbon Cycle  Quansheng Ge, Jingyun Zheng, Haolong Liu, Guirui Yu,  Huajun Fang, R.L. Wang, Jingyun Fang, Huifeng Hu, Zhaodi Guo,  Haihua Shen, Yunshe Dong, Yuchun Qi, Qin Peng, Xiaoke Wang,  Hong Zhao, Fci Lu, Changchun Song, Xiaomin Sun  and Xuefa Wen 16 Impacts and Its Adaptation of Global Change  Peili Shi, Dingpeng Xiong, Xiaoguang Yang, Zhijuan Liu,  Ming Xu, Feng Ge, Yuchcng Sun, Guangshcng Zhou, Qijin He,  Nuyun Li and Wenhua LiPart V Sustainable Development Ecology 17 Principles and Application of Sustainable Development  Jingzhu Zhao, Longyu Shi, Lina Tang, Lijie Gao, Gaodi Xie,  Shuyan Cao, Yanying Bai, Chuanglin Fang, Chao Bao,  Wenhua Li, Guangmei Yang, Moucheng Liu, Guihuan Liu,  Yihui Wen, Yanmin Zhang and Huiyuan Zhang 18 Industrial Ecology  Wenliang Wu, Yifeng Zhang, Songlin Mu, Linsheng Zhong,  Guofan Zhang, Huayong Que, Jianguang Fang, Xiwu Yan,  Zhihua Lin, Yongyun Zheng, Yunhe Li, Kongming Wu,  Yufa Peng and Gaodi Xie 19 Eco-city Construction  Kongjian Yu, Linbo Zhang, Zhifeng Yang, Xiangrong Wang  and Moucheng Liu 20 Regional Ecological Construction  Peicheng Li, Qilei Li, Jinfeng Wang, Feimin Zheng, Jianli Yuan,  Danghui Xu, Gang Wang, Xingtu Liu, Ming Wang, Zuofang Yao,  Xianghao Zhong, Xiaodan Wang, Shuzhen Liu, Daming He,  Shaohong Wu, Tao Pan and Qingwen MinIndex


Sorry we ran out!

Fill out this form and we will let you know when it comes back in stock

Copyright © 2020 China Scientific Books