Illustration of Common Eremophytes in Cold and Arid Regions of China (2 vols.) (Zhong Guo Han Qu Han Qu Chang Jian Huang Mo Zhi Wu Tu Jian - Click Image to Close