Ornamental Herbaceous Plants

草本观赏植物
New

Price: $27.00


Qty. 
+-

Author: Li Jinping
Language: Chinese
ISBN/ISSN: 9787122145055
Published on: 2012-01
Paperback

This book is a practical technical book regarding cultivation and maintenance of ornamental herbaceous plants. It details basic knowledge of flower cultivation, precautions of flower growing, common insect pests of plants, common chemical control object and application method. Also, it respectively expounds the basic conditions of common cactus plants, flowering plants, foliage plants and aquatic plants of more than 320 types from four aspects of morphological characteristics, growth habits, reproductive care and garden purpose.总 论
第一章 花卉栽培基础知识
一、如何种植花卉?
二、盆栽花卉如何更换盆土?
三、如何修剪和整形花卉?
四、如何促进花卉的扦插生根?
五、盆栽花卉叶子发黄原因、症状表现及补救措施
六、如何准确及时调节、控制温度和湿度?
七、如何判断花卉对光照的大致需求?
八、如何做到正确浇水?
九、控制光照强度和光照时间,调节花期
十、正确的施肥方法
第二章 养花的注意事项
一、如何让南方花卉在北方安家落户?
二、盆花养护应注意哪些事项?
第三章 植物常见病虫害及常用药剂
1.植物常见的病害
2.植物常见的虫害
3.常用药剂防治对象及使用方法
第四章 花卉无土栽培
1.无土栽培基质简介
2.无土栽培营养液
3.无土栽培方式
各 论
第五章 仙人掌类及多浆植物
1.长寿花(图5-1)
2.金边虎尾兰(图5-2)
3.短叶虎尾兰(图5-3)
4.八宝景天(图5-4)
5.凹叶景天(图5-5)
6.联合勘察加景天(图5-6)
7.德国景天(图5-7)
8."红毯"白景天(图5-8)
9."胭脂红"景天(图5-9)
10.六棱景天(图5-10)
11.松塔景天(图5-11)
12.石景天(图5-12)
13.三七景天(图5-13)
14.紫帝景天(图5-14)
15.轮叶景天(图5-15)
16.反曲景天(图5-16)
17.藓状景天(图5-17)
18.垂盆草(图5-18)
19.库拉索芦荟(图5-19)
20.中国芦荟(图5-20)
21.珍珠芦荟(图5-21)
22.开普芦荟(图5-22)
23.木立芦荟(图5-23)
24.皂质芦荟(图5-24)
25.生石花(图5-25)
26.十二卷(图5-26)
27.蟹爪兰(图5-27)
28.令箭荷花(图5-28)
29.昙花(图5-29)
30.鼠尾掌(图5-30)
31.黄金纽(图5-31)
32.量天尺(图5-32)
33.毛花柱(图5-33)
34.黑王球(图5-34)
35.子孙球(图5-35)
36.绯牡丹(图5-36)
37.亮红仙人指(图5-37)
38.光虹球(图5-38)
39.鸾凤玉(图5-39)
40.金琥(图5-40)
41.狮子王球(图5-41)
42.龙神柱(图5-42)
第六章 观花植物
1.红霞大花蕙兰(红色)(图6-1)
2.蝴蝶兰(图6-2)
3.紫罗兰(图6-3)
4.小苍兰(图6-4)
5.文心兰(图6-5)
6.剑兰(图6-6)
7.嘉德利亚兰(图6-7)
8.金盏菊(图6-8)
9.松果菊(图6-9)
10.勋章菊(图6-10)
11.翠菊(图6-11)
12.皇帝菊(图6-12)
13.万寿菊(图6-13)
14.荷兰菊(图6-14)
15.春黄菊(图6-15)
16.雏菊(图6-16)
17.矢车菊(图6-17)
18.菊苣(图6-18)
19.金鸡菊(图6-19)
20.黑心菊(图6-20)
21.波斯菊(图6-21)
22.天人菊(图6-22)
23.非洲菊(图6-23)
24.瓜叶菊(图6-24)
25.金光菊(图6-25)
26.亚菊(图6-26)
27.孔雀草(图6-27)
28.四季秋海棠(图6-28)
29.竹节秋海棠(图6-29)
30.银星竹节秋海棠(图6-30)
31.裂叶秋海棠(图6-31)
32.毛叶秋海棠(图6-32)
33.蟆叶秋海棠(图6-33)
34.彩纹秋海棠(图6-34)
35.枫叶秋海棠(图6-35)
36.莲叶秋海棠(图6-36)
37.球根秋海棠(图6-37)
38.玻利维亚秋海棠(图6-38)
39.蜀葵(图6-39)
40.芙蓉葵(图6-40)
41.锦葵(图6-41)
42.鸡冠花(图6-42)
43.二月兰(图6-43)
44.三色堇(图6-44)
45.角堇(图6-45)
46.百日草(图6-46)
47.矮牵牛(图6-47)
48.花烟草(图6-48)
49.一串红(图6-49)
50.山荷叶(图6-50)
51.美女樱(图6-51)
52.细叶美女樱(图6-52)
53.紫苑(图6-53)
54.美人蕉(图6-54)
55.北青兰(图6-55)
56.魁蓟(图6-56)
57.假龙头(图6-57)
58.白鹤芋(图6-58)
59.小头蓼(图6-59)
60.头花蓼(图6-60)
61.紫茉莉(图6-61)
62.深波叶补血草(图6-62)
63.金色补血草(图6-63)
64.二色补血草(图6-64)
65.大叶补血草(图6-65)
66.牛繁缕(图6-66)
67.卷耳(图6-67)
68.叉歧繁缕(图6-68)
69.中国石竹(图6-69)
70.须苞石竹(图6-70)
71.兴安石竹(图6-71)
72.常夏石竹(图6-72)
73.非洲紫罗兰(图6-73)
74.华北耧斗菜(图6-74)
75.西洋耧斗菜(图6-75)
76.尖萼耧斗菜(图6-76)
77.马蹄纹天竺葵(图6-77)
78.大花天竺葵(图6-78)
79.藤本天竺葵(图6-79)
80.香叶天竺葵(图6-80)
81.豆蔻香天竺葵(图6-81)
82.紫花地丁(图6-82)
83.旱金莲(图6-83)
84.山桃草(图6-84)
85.珍珠菜(图6-85)
86.草芙蓉(图6-86)
87.地榆(图6-87)
88.罗布麻(图6-88)
89.电灯花(图6-89)
90.大丽花(图6-90)
91.水塔花(图6-91)
92.风信子(图6-92)
93.白头翁(图6-93)
94.飞燕草(图6-94)
95.马蹄莲(图6-95)
96.萱草(图6-96)
97.蒲包花(图6-97)
98.金苞花(图6-98)
99.大岩桐(图6-99)
100.长尾婆婆纳(图6-100)
101.东北婆婆纳(图6-101)
102.穗花婆婆纳(图6-102)
103.轮叶婆婆纳(图6-103)
104.紫斑风铃草(图6-104)
105.灯笼花(图6-105)
106.黄花败酱(图6-106)
107.白花败酱(图6-107)
108.锥花福禄考(图6-108)
109.丛生福禄考(图6-109)
110.宿根福禄考(图6-110)
111.单花报春(图6-111)
112.丘园报春(图6-112)
113.多花报春(图6-113)
114.报春花(图6-114)
115.藏报春(图6-115)
116.四季报春(图6-116)
117.半边莲(图6-117)
118.仙客来(图6-118)
119.千叶蓍(图6-119)
120.缬草(图6-120)
121.五星花(图6-121)
122.芸香(图6-122)
123.倒挂金钟(图6-123)
124.柳兰(图6-124)
125.千日红(图6-125)
126.凤仙花(图6-126)
127.何氏凤仙(图6-127)
128.新几内亚凤仙(图6-128)
129.荷包牡丹(图6-129)
130.花毛莨(图6-130)
131.香雪球(图6-131)
132.桔梗(图6-132)
133.醉蝶花(图6-133)
134.虞美人(图6-134)
135.一枝黄花(图6-135)
136.虎刺梅(图6-136)
137.毛地黄(图6-137)
138.桂竹香(图6-138)
139.曼陀罗(图6-139)
140.石碱花(图6-140)
141.沙参(图6-141)
142.钓钟柳(图6-142)
143.毛蕊花(图6-143)
144.地涌金莲(图6-144)
145.黄芩(图6-145)
146.多花筋骨草(图6-146)
147.夏枯草(图6-147)
148.甘菊(图6-148)
149.野火球(图6-149)
150.砂引草(图6-150)
151.三叶草(图6-151)
152.白车轴草(图6-152)
153.相思草(图6-153)
154.石蒜(图6-154)
155.勿忘我(图6-155)
156.郁金香(图6-156)
157.金鱼草(图6-157)
158.百合(图6-158)
159.彩叶凤梨(图6-159)
160.凤梨(图6-160)
161.兜兰(图6-161)
162.大花嘉特丽亚兰(图6-162)
163.石斛(图6-163)
164.虾脊兰(图6-164)
165.美丽贝母兰(图6-165)
166.万带兰(图6-166)
167.齿瓣兰(图6-167)
168.乌头(图6-168)
第七章 观叶植物
1.吊兰(图7-1)
2.金边吊兰(图7-2)
3.宽叶吊兰(图7-3)
4.紫吊兰(图7-4)
5.常春藤(图7-5)
6.春羽(图7-6)
7.变叶木(图7-7)
8.虎耳草(图7-8)
9.猪笼草(图7-9)
10.花叶冷水花(图7-10)
11.紫鹅绒(图7-11)
12.彩叶草(图7-12)
13.薄荷(图7-13)
14.富贵竹(图7-14)
15.喜林芋(图7-15)
16.袖珍椰子(图7-16)
17.散尾葵(图7-17)
18.广东万年青(图7-18)
19.龟背竹(图7-19)
20.黛粉叶(图7-20)
21.绿萝(图7-21)
22.吊竹梅(图7-22)
23.豆瓣绿(图7-23)
24.芭蕉(图7-24)
25.一叶兰(图7-25)
26.文竹(图7-26)
27.花叶竹芋(图7-27)
28.红羽竹芋(图7-28)
29.肾蕨(图7-29)
30.网纹草(图7-30)
31.羽衣甘蓝(图7-31)
32.金叶番薯(图7-32)
第八章 水生植物
1.睡莲(图8-1)
2.大漂(图8-2)
3.王莲(图8-3)
4.凤眼莲(图8-4)
5.黄菖蒲(图8-5)
6.燕子花(图8-6)
7.荷花(图8-7)
8.溪荪(图8-8)
9.花叶美人蕉(图8-9)
10.浮萍(图8-10)
11.穗花狐尾藻(图8-11)
12.香根鸢尾(图8-12)
13.茨菰(图8-13)
14.香根草(图8-14)
15.萍逢草(图8-15)
16.再力花(图8-16)
17.水芋(图8-17)
18.梭鱼草(图8-18)
19.千屈菜(图8-19)
第九章 其他植物
1.麝香百合(图9-1)
2.贝母(图9-2)
3.葡萄风信子(图9-3)
4.火炬花(图9-4)
5.玉簪(图9-5)
6.沿阶草(图9-6)
7.虎眼万年青(图9-7)
8.万年青(图9-8)
9.菖蒲(图9-9)
10.花叶芋(图9-10)
11.观赏葱(图9-11)
12.大花君子兰(图9-12)
13.朱顶红(图9-13)
14.红花石蒜(图9-14)
15.中国水仙(图9-15)
16.葱兰(图9-16)
17.番红花(图9-17)
18.鸢尾(图9-18)
19.晚香玉(图9-19)
20.石莲花(图9-20)
21.大叶落地生根(图9-21)
22.火鹤花(图9-22)
23.芍药(图9-23)
24.诸葛菜(图9-24)
25.月见草(图9-25)
26.风铃草(图9-26)
27.茑萝(图9-27)
28.牵牛花(图9-28)
29.夏堇(图9-29)
30.鹤望兰(图9-30)
31.菊花(图9-31)
32.金莲花(图9-32)
参考文献


Sorry we ran out!

Fill out this form and we will let you know when it comes back in stock

Copyright © 2021 China Scientific Books