The Sources of Chinese Traditional Medicine in Hainan

海南中药资源图集(第2集)
New

Price: $26.00


Qty. 

Author: Dai Zhengfu
Language: Chinese
ISBN/ISSN: 9787541646409
Published on: 2012-01
Paperback

1.矮紫金牛
2.矮棕竹
3.暗罗
4.凹脉紫金牛
5.凹叶景天
6.八宝树
7.八角枫
8.八角金盘
9.巴豆
10.巴戟天
11.芭蕉
12.菝葜
13.白背枫
14.白背黄花稔
15.白背叶
16.白长春花
17.白车轴草
18.白饭树
19.白粉藤
20.白花败酱
21.白花丹
22.白花灯笼
23.白花杜鹃
24.白花夹竹桃
25.白花蛇舌草
26.白花洋紫荆
27.白花紫薇
28.白茅根
29.白肉榕
30.白睡莲
31.白英
32.白芷
33.百脉根
34.百足藤
35.板蓝根
36.板栗
37.半边莲
38.半夏
39.报春花
40.笔管榕
41.闭鞘姜
42.蓖麻
43.薜荔
44.蝙蝠草
45.扁担藤
46.扁豆
47.变叶木
48.滨玉蕊
49.槟榔
50.冰糖草
51.菠萝
52.驳骨丹
53.补骨脂
54.菜椒
55.苍白秤钩风
56.草豆蔻
57.草海桐
58.草胡椒
59.草莓
60.叉叶木
61.菖蒲
62.长萼堇菜
63.长叶车前草
64.长叶木兰
65.常春藤
66.车前草
67.车桑子
68.赤苍藤
69.赤小豆
70.翅荚决明
71.翅茎白粉藤
72.臭矢菜
73.穿鞘花
74.垂花悬铃花
75.垂柳
76.垂盆草
77.春兰
78.刺齿泥花草
79.刺瓜
80.刺果番荔枝
81.刺葵
82.刺梨
83.刺桑
84.刺桐
85.刺五加
86.刺芫荽
87.刺芋
88.刺竹
89.粗丝木
90.粗叶榕
91.粗叶悬钩子
92.催吐萝芙木
93.大苞鸭跖草
94.大豆
95.大果咖啡
96.大果榕
97.大花美人蕉
98.大花软枝黄蝉
99.大漂
100.大沙叶
101.大蒜
102.大尾摇
103.大叶车前草
104.大叶冬青
105.大叶钩藤
106.大叶千斤拔
……


Sorry we ran out!

Fill out this form and we will let you know when it comes back in stock

Copyright © 2024 China Scientific Books.